Paulius Ignatavičius

Dienos svečio laidoje svečiavosi režisierius Paulius Ignatavičius.

Valstybiniame Šiaulių dramos teatre gruodžio 7-ąją pirmą kartą profesionalioje Lietuvos scenoje žiūrovams pristatyta Samuelio Beketo absurdo drama „Žaidimo pabaiga“, kurią teatre režisuoja Paulius Ignatavičius. Anot režisieriaus, S. Beketas siūlo gyvenimą be prasmės, o toks gyvenimas yra žaidimas, kurios tikslas – būti žaidžiamam.

Apies statomą spektaklį Šiaulių dramos teatre, kūrybą ir t.t. ir kalbėjomės laidoje.

Tai ne pirmas P.Ignatavičiaus režisuotas spektaklis Šiaulių dramos teatre. Anksčiau jau­no re­ži­sie­riaus  pa­sta­ty­tas spek­tak­lis pa­gal F. Kaf­ką „Ko­va“ su­lau­kė ne­men­kos sėk­mės – bu­vo no­mi­nuo­tas „Auk­si­niam sce­nos kry­žiui“ gau­ti tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se. Kiek vėliau pastatytas spek­tak­lis vaikams pa­gal Ser­ge­jaus Koz­lo­vo kny­gą „Ežiu­kas rū­ke“.

P. Ignatavičius yra jaunosios kartos kūrėjas, Rimo Tumino auklėtinis.

Laidos garso įrašas: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7wBcgaJheac?hl=en"><img src="http://rs2.lt/wp-content/plugins/images/play-tub.png" alt="Play" style="border:0px;" /></a>
Grįžti atgal